เ ช็ คย อ ดเงิ นเ ข้ าไ ด้เ ล ย ท ย อยจ่ า ย 5,000 ล็ อ ต 2 อีก 6 แ ส นค น

เริ่มแล้วสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในล็อตที่ 2 กรณีได้รับผลกระทบ จาก covid 19 หลังมีการชดเชยเงินให้ไปแล้วในล็อตแรก เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้นวันนี้ 13 เมษายน 2563 มีรายงานว่า กระทรวงการคลัง ได้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การ C0VID- 19 ในล็อตที่ 2 ให้กับประชาชนแล้ว โดย …

Read More

นั ก ธุ รกิ จส า ว แ จ กเงิ น ช า วบ้ า น ตำร ว จไ ด้กั นทั่ ว

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้เผยแพร่จากเพจเฟซบุ๊ก เป็นเรื่องราว ได้เผยภาพของ ไฮโซเขมรใจบุญ ที่เดินแจกเงิน และมอบ ข้าวสาร พร้อมทั้งแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับคนยากจนในกรุงพนมเปญ โดยระบุว่า แจกเงินสู้covid เศรษฐีร้านเพชร ยอดคนใจบุญกัมพูชา เมื่อ 11 เม.ย.2563 แฟนเพจ Try Dana ของนักธุรกิจหญิงดาวรุ่ง ชื่อ Dana เจ้าของร้านเพชร Dana ในพนมเปญ และเจ้าของบริษัทขายเครื่อง สำอาง NNP ได้โพสต์ภาพตัวเธอไปแจกเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร …

Read More

ว่ อ นเน็ ต โ ท รแ ล้ ว ไ ด้ รั บเ งิ น 5,000 ทั น ที ที่แ ท้เ ป็ นข่ าวปล อ ม

เชื่อว่าหลายๆคนได้รับความเดือดร้อนและกำลังรอการช่วยเหลือจาก ทางรัฐ แชร์ว่อนโซเชียล ชวนโทร 1111 ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 ทันที ไม่ต้องรอลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน พบเป็นข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ จาก กรณี โลกโซเชียล มีการแชร์ข้อความชวนเชื่อ แนะนำโทร 1111 ได้รับ เงิน 5000 ทันที ซึ่งต่อมา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จาก ธนาคารกรุงไทย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งธนาคารกรุงไทย ได้ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า เป็นคำแนะนำที่ไม่ถูก ต้อง …

Read More

เผ ย 3 ช่ อ ง ท า งก า รรั บเงิ นป ร ะกั นน้ำป ร ะป าคื น

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประชนนั้นยังรอคอยกันอยู่ล่าสุด การ ประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ออก มาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการคืนเงินค่าประกันค่าน้ำประปาให้กับ ผู้ที่ใช้น้ำประเภทที่ 1 แบบที่พักอาศัย ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดการขอรับเงินคืนที่ กปน. กำหนดไว้ พร้อมลดค่าน้ำประปา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือน พ.ค.ก.ค.2563มาตรการขยาย ระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปาโดยไม่คิดดอกเบี้ย สำหรับผู้ใช้น้ำที่จด ทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย รวมถึง สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน …

Read More

เ ต รี ย มอ อ กม า ตราการช่วยคนไ ม่ไ ด้รั บสิ ท ธิ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อมีเพจ Taxforsme com ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เตรียมออกมาตราการช่วยเหลือคนไม่ได้รับสิทธิเพิ่ม หลังแจกเงิน 5000 รอบแรกเรียบร้อยใครไม่เข้าเกณฑ์รอบนี้รัฐบาลเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้จ่ายเงินให้กับประชาชนที่ผ่านการพิจารณาได้รับการ เยียวยาจากรัฐ คนละ 5000 บาท จำนวน 1จุด4 ล้านคน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการจ่ายเงิน ซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี หลังจากนั้นจะเริ่ม ดำเนินจ่ายล็อตที่ 2 ในวันที่ 13 เมย …

Read More

ช า วส ว นทุ เรี ย น เค ลี ย ด ห ลั งทุ เ รี ย นห ล่ นเก ลื่ อ นส ว น

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้เผยแพร่จากเพจ ทุเรียน จันทบุรี บ้าน สวนณัฐวุฒิ โพสต์ข้อความระบุว่า เกษตรชาวสวนทุเรียนในแต่ละปีกว่า จะได้ผลผลิตให้ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศได้รับประทาน กันซึ่งต้องพบเจอกับปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้งที่พึ่ง พบเจอกันมาและล่าสุด12 เมษายน 2563 เกิดพายุฝนลมแรง. ได้สร้าง ความเสียหายให้กับเกษตรชาวสวนทุเรียนที่ ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งในภาพเป็นเพียงบางส่วนของความเสียหายเหตุการณ์นี้ได้สร้างความ เสียหายให้เกษตรในเขตพื้นที่นี้กับแทบทุกสวนบางสวนมีต้นทุเรียนต้น ล้มมากกว่า 10 ต้น ตีเป็นมูลค่ากว่า 500,000 บาท บางสวนทุเรียนร่วง หล่นมากกว่า 4 …

Read More

Kerry จ้างแท็กซี่ ส่งของ

บริษัทขนส่งเคอรี่ได้ประสบปัญหาพัสดุล้นสต๊อกจนส่งออกไม่ทัน จึงทำให้การส่งล่าช้า ล่าสุดทางบริษัท เคอรี่ได้จัดการปัญหาในการระบายของในสต๊อกส่งออกให้ลูกค้า จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ขับแท็กซี่ได้มารับงานส่งของนี้ โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ค ต่อ ไชยมงคล ขันธุรา ได้โพสต์ภาพพร้อม ระบุข้อความว่าkerry express ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีมากๆ เคอร์ รี บริษัทขนส่ง หลังจากประสบปัญหา ในการส่งของไม่ทันในช่วงที่วิกฤต แบบนี้ ได้เปิดโอกาศให้พี่ๆ แท็กซี่ เข้ามาเป็นส่วนร่วม ในการส่งของ เพราะตอนนี้พี่แท็กซี่ ก็ประสบปัญหาอย่างหนักเช่นกันทางเคอร์รี่ จึงชวน พี่แท็กซี่มาส่งของ แทนวิ่งรับผู้โดยสาร เพราะใช้เวลาไม่นาน วิ่งไม่ถึง …

Read More

แ ท็ กซี่ วิน บุ กค ลั ง ข้ อ งใ จคุ ณส มบั ติ ทำไ มไ ม่ไ ด้รั บเ งิ น 5,000

จากกรณีผู้ลงทะเบียนขอรับเงิน 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ ทิ้งกัน.com ล่าสุดกว่า 27 ล้านคน และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 7.99 ล้านคน โดยระบบได้ทยอยส่ง SMS แจ้งเมื่อวันที่ 11-12 เม.ย.ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ที่กระทรวงการคลัง มีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเดินทางมาที่ กระทรวงการคลังจำนวนหลายร้อยคน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย ขับรถ แท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซค์ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ จึงต้องการให้ กระทรวงการคลังชี้แจงเหตุผล …

Read More

ขั้ นต อ นกู้เ งิน ธ น าค า รอ อ มสิ น 50,000 ด อ กเบี้ ย 175

ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนรับ เงิน 5,000 จากรัฐบาล ในโครงการ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีชื่อว่า สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก (COVID-19) เริ่มลงทะเบียนได้ 15 เมษายน 2563 นี้ ทางออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู้มีรายได้ประจำ – จำเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน – วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท – อัตราดอกเบี้ย …

Read More

บั นทึ กไ ว้ใ นป ร ะวั ติศ า ส ต ร์ ส งกร า นต์ ปี 63 ไ ม่เ ห มื อ นเ ดิ ม

จากสถานการณ์ ของ Covid 19 ในปัจจุบัน นำไปสู่การออกมติ ครม เลื่อน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ช่วงวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน ออกไป ก่อน ถือเป็นครั้งแรกของไทย ต้องยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ในวันสงกรานต์ เพื่อลดการกระจาย Covid 19 ทำให้สงกรานต์ปีนี้ เปลี่ยนไปจากทุกๆ ปี สิ่งที่เปลี่ยนไปในวันสงกรานต์ปี 2563 จากการมาตรการการป้องกัน Covid …

Read More