ผู้ใจบุญยื่นมือเข้าช่วย ป้าว ร รณ า เห ตุโดนตัดสิทธิ์ 5000

กรณีเหตุการณ์ชาวบ้านที่เดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจาก เราไม่ทิ้งกัน เดินทางมาที่กระทรวงการ คลัง เพื่อระบายความเดือดร้อน หวังว่าภาครัฐจะมีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั้น โดยในช่วงหนึ่งได้มีหญิงวัยกลาง คน สวมเสื้อสีเหลืองหรือก็คือ คุณป้าวรรณา ผู้ที่กล่าวทั้งน้ำตาต่อหน้าสื่อว่า ตนเองนั้นเป็นแม่ค้า ตลาดถูกปิดไม่ สามารถค้าขายได้ ทั้งตัวมีเงินอยู่ 200 แถมยังมาโดนตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาทอีก จึงขาดรายได้ ไปเลี้ยงดูครอบครัว ซ้ำห่วงหลานวัย 1 ขวบจะอด ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา …

Read More

ยายนั่งขายตุง รอคนซื้อไปปักทรายไม่รู้ว่าปีนี้ย กเลิ กส งก ร า น ต์

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพ ที่โซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังมีผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ Noona Crazyghost ได้ออกมาโพสต์ภาพของคุณป้าท่านหนึ่งนั่งขายตุง12 นักษัตร ที่เอาไว้ปักบนเจดีย์ทราย ตามประเพณีขนทรายเข้าวัดของชาวเหนือ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยไม่รู้ว่าปีนี้เค้ายกเลิกเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจากโพสต์นั้นได้ระบุว่า….ป้าคงไม่รู้ว่าเขายกเลิกเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คนที่ได้เดินตลาดป่าปง อ ฝาง ช่วย อุดหนุนคุณป้าด้วยนะ นี่อยู่ไกลไม่รู้จะไปช่วยซื้อยังไงคะ พิกัด ตลาดเช้าป่าปง อ ฝาง เน้อเจ้า ที่มา Noona Crazyghost

Read More

ค ลัง เผ ย 4 สี สถ า นะล่ าสุ ด ผู้ที่ล งท ะเบี ย นรั บเงิ น 5000 ไ ด้ ไ ม่ ไ ด้ ชั ด เ จ น

มีรายงานข่าวว่า นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า เกษตรกรจะมีการขึ้น ทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการขึ้นทะเบียนจะเป็นรายครอบครัว โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน และในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คน เป็นใครบ้าง และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมมีกี่คน คือใครบ้าง ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูล ชุดเดียวกันนี้ ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะ ปลูก ค่าเก็บเกี่ยว ค่าปัจจัยการผลิต เป็นต้นโฆษกกระทรวงการคลังยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ ลงทะเบียนยังคงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง โดยจะทยอยแจ้งผลการคัดกรองและโอนเงิน อย่างต่อเนื่องตลอดทุกวันทำการโดยในรอบที่ 2 จะเริ่มทยอยส่ง SMS …

Read More

พ่อค้าแม่ค้าเ ฮ มท. สั่งท้องถิ่นทั่วปร ะเทศลด ยกเว้นค่าเช่าตลาด

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 กระทรวงมหาดไทย ศบค.มท. เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือให้จังหวัดแจ้ง อปท.ที่ประสงค์จะช่วยเหลือและบรรเทา ภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่า อสังหาริมทรัพย์ของ อปท. เช่น ตลาด และอาคารพาณิชย์ ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ Covid 19 พิจารณาช่วยเหลือผู้เช่าได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมแล้วแต่กรณี ได้แก่ 1.ในกรณีการลดค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าของ อปท. เป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดหา ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่จะพิจารณาอนุมัติโดยเสียงข้างมาก ยกเว้นเป็นกรณี …

Read More

เ ร าไ ม่ทิ้ งกั น เลื่ อ นวั นอุ ท ธร ณ์แ ล้ ว

เรียกได้ว่าเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station รายงานถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองมาตรการเยียวยาสถานการณ์ cd 19 ที่เปิดให้ลงทะเบียน 5000 บาท รับเงินช่วยเหลือ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่เริ่มมีการโอนเงิน จ่ายไปแล้ว 2 ล็อต กว่า 1.2 หมื่นล้านบาทนั้นทั้งนี้ กำหนดการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศให้ทำได้ในวันที่ …

Read More

แ ท ค โอ น เ งิ น ช่ว ย ค นไ ม่มีง า นทำ เ งิ นไ ม่ มี

เรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับนักแสดงคนดัง แทค ภรัณยู โพสต์ลงโซเชี่ยล มีข้อความบอกว่า พี่ๆน้อง คนไหนเดือดร้อน จริงๆ งานไม่มีเงินไม่มี ส่งเลขมาบัญชีมาในคอมเม้นท์ เดี๋ยวผมช่วย แล้วผมจะส่งข้อมูลในการโอนให้ดู อาจจะไม่มากมายอะไร ฝากกดแชร์ ต่อกันไปด้วยนะครับ เดียวผมจะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการทำงาน มา แบ่งครับ ผมรู้ทุกคนลำบาก เดียวผมจะเข้าไปดูในโปรไฟล์ด้วย ว่าลำบาก จริงไหมและต่อมาเจ้าตัวก็ออกมายืนยันว่าที่โพสต์นั้นแจกจริง ไม่ได้โกหกแต่อย่างใดมีคนถามว่าจริงไหม ใช้ครับจริง เมื่อวานก็พึ่งโอน ไปช่วย เดี๋ยววันนี้ ผมก็จะโอนช่วยอีกครับ อาจไม่มากครับ …

Read More

ผู้ ว่ าฯน นท์ก ลับลำด่ ว น ย กเลิ กคำสั่ งผ่ อ นปรน 15 เม.ย.ให้ เ ปิ ดร้ านตั ดผ ม ข า ยมื อถื อ แผ งค้ าส ล า กแ ล้ ว

กลายเป็นประเด็นความสับสนที่เกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ covid-19 ยังมีความผันแปรสูง ตลอดจนกลุ่มผู้สุ่มเสี่ยงใน หลายจังหวัดทั่วประเทศ ล่าสุด ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี ได้โพสต์ ข้อมูลว่า จังหวัดนนทบุรี โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นนทบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่10 วันที่ 14 เมษายน 2563 ยกเลิกคำสั่งฉบับที่ 9 ที่แจ้งผ่อนปรนสถานที่ฯ ลงมติให้เปิดได้ เฉพาะศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร ตามที่ …

Read More

เ ผ ยวิ ธีย กเลิ ก เป็ นส ม าชิ กค รัวเ รื อนเก ษ ต ก ร เพื่ อสิ ท ธิ์รั บเงิ น 5,000

ภายหลังจากที่ รัฐบาลเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ลงทะเบียน ตามมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท 3 เดือน ที่เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้ง กัน com ตั้งแต่เวลา 18 00 น ของ วันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เมื่อ ลงทะเบียนเสร็จแล้ว โปรดรอผลอย่างน้อย 7 วันทำการจะมี SMS แจ้งว่า …

Read More

ค ลั งปร ะก า ศแ ล้ วเลื่อน โอนเงินล็อต 3 ไปเป็นวันที่16-17

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เปิด เผยว่า ขณะนี้จ่ายเงินให้กับประชาชนที่ผ่านการพิจารณาได้รับการ เยียวยาจากรัฐ คนละ 5,000 บาท จำนวน 1.4 ล้านคน ซึ่งดำเนินการจ่าย ไปครบแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินจ่ายล็อตต่อไป โดยล่าสุดมีจำนวนผู้ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน.com จำนวน 26 ล้านคน มียอดยกเลิกการลงทุน 6-7 แสนคน ธนาคารกรุงไทยเปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน ให้สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาได้อีกครั้ง ซึ่งทาง ธนาคารกรุงที่เป็นผู้ดูแลระบบ จะส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ลงทะเบียนส่ง ข้อมูลกลับมาอีกครั้ง …

Read More

วิ ธีล งท ะเบี ย น ผ่ า นแ อ ปฯ Farmbook รั บเ งิ น บ้ านล ะ 15,000

จากกรณีที่เกษตรกรบางส่วนลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ได้ นั้น ทาง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ระบุถึงความคืบหน้า มาตรการช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์ covid 19 ครัวเรือนละ 15000 บาท จำนวน 9 ล้าน ครัวเรือน ว่า แนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่มีทะเบียนในฐานข้อมูล อยู่แล้ว จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีได้ทันที ส่วนที่ยังไม่มีฐานข้อมูล จะ ต้องขึ้นทะเบียนใหม่ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดวันที่ …

Read More