โ ฆ ษ กฯ เ ผ ยแล้ ว ห ลั งน าย กส่ งจ ดห ม า ยถึ ง 20 ม ห าเ ศ ร ษ ฐี

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่ พล อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี และ รมว กลาโหม เปิดเผยว่าเตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึง 20 มหาเศรษฐีเมืองไทย ร่วมกันแก้ปัญหา การแพร่กระจายของ CO VID ว่า นายกฯตั้งใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกคนโดยตรง เพราะต้องการระดม ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เข้ามามีส่วนรวมในการแก้ปัญหา โดยไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเป็นหลัก เมื่อถามถึง 20 รายชื่อเศรษฐีเมืองไทย ที่รัฐบาลจะเชิญมีใครบ้าง นางนฤมล …

Read More

จำ น ว นบุค ค ลที่ไ ด้รั บเ งิ นช่ ว ยเห ลื อ 5000 วั นจั น ท ร์ นี้

มีรายงานว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID มอบเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท นาน 3 เดือน สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมตรการ ซึ่งวันนี้ 18 เมษายน 63 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวย การสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้น มา ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ต่อเนื่องทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการโดย …

Read More

ค นก ดย กเลิกยั งมีห วั ง คลั งเตรี ย มเ ปิ ดโอก า สใ ห้ก ด ท บท ว นสิ ท ธิ์ รั บเ งิ น 5000

มีรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิด เผยว่า ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง มาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท ขอทบทวนสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน.comโดยจะเปิดให้ขอทบทวน สิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น เพื่อป้องกันCovid 19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวม ของสังคมไทยดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ ขอให้ท่านรีบกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ …

Read More

ช า วบ้ า นป ลื้ ม น ายก อ บ ต. ห ญิ ง ส ล ะเงินเดื อ น 5 ห มื่ นดูแ ลผู้กั กตั ว

อบต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นางทองพูล บุญคง นายกอบต.คำสะอาด นำเจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย ไปให้ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในตำบล จำนวน 14 หมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครบทั้งหมดกว่า 3,200 ครัวเรือน โดยมีผู้ที่ถูกกักตัว กว่า 200 คน สิ้นสุดการกักตัวแล้ว กว่า 170 คน คงเหลือกักตัวอีกกว่า 50 คน ใช้ล้างมือป้องกันc …

Read More

ใ ค รยั งไม่ล งด่ ว นเ ล ย ค ลั งจะปิ ดล งท ะเ บี ย นรั บเ งิ น 5000 แ ล้ ว

จากมาตรการช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก c o v i d-19 หลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียน มีประชาชนลงทะเบียนเป็น จำนวนมาก มีทั้งที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องรอ มาตรการในการเยียวอื่นต่อไปล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค ในฐานะ โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท มีเม็ดเงินถึงมือคนทำงานที่เดือด ร้อน ในช่วงรอบที่ 1-3 …

Read More

ยายอ า ยุ 88 ข า ยข น มห ว านตั้ งแ ต่ตี 3 ไ ม่ข อรั บสิ ทธิ์ล งท ะเ บี ย น 5000

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก เมื่อได้มีเพจ Wongnai ได้ โพสต์ ภาพของคุณยายท่านหนึ่ง ที่คุณยายไม่ได้ลงทะเบียนรับเงิน 5000 เหมือนคนอื่น เพราะคุณยายอยากให้ สิทธิ์คนอื่นที่เค้ามีความต้องการมากกว่า โดยทางเพจ ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า ยายไม่ได้ลงทะเบียน 5000 กับเขาหรอก ให้สิทธิ์คนที่เขาลำบากกว่ายายไปดีกว่า หากพูดถึงยายวัย 88 ปี ทุกคน คงนึกภาพหญิงชราที่รอคอยให้คนมาดูแล หรือหญิงชราที่แทบไม่มีแรงทำงาน แต่ลืมภาพเหล่านั้นไปได้เลย เพราะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ ยายกิมฮวย หญิงวัย 88 ปีที่ต้องลุกมาสู้ชีวิต ตั้งแต่ตีสาม …

Read More

อ อ มสิน เผ ยวั นโ อ นเงิ นกู้ฉุ กเ ฉิ นล็ อ ตแ ร ก

เนื่องจากสถานการณ์ CO VID ในตอนนี้ ที่มีผู้ได้รับผลกระทบมากมาย หลายๆหน่วยงานจึงมีมาตรการออกมาช่วย เหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ซึ่งตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก CO VID 2 ประเภท คือ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้สูงสุด 10000 บาท และ สินเชื่อผู้มีราย ได้ประจำ วงเงินกู้สูงสุด 50000 บาท ล่าสุดมียอดคำขอสินเชื่อแล้วกว่า 2จุด3 ล้านราย สำหรับธนาคารออมสิน โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www …

Read More

ชลบุรีเตรียมให้ทุกสถานประกอบการเปิดทำก า รต า มป กติ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้เผยแพร่จากเพจเฟซบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี Chonburi PR ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ พร้อมระบุข้อความว่า คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับล่าสุด 18/2563 มีผลให้ทุกคำ สั่งปิด ห้าม ต่างๆ เกี่ยวกับสถานประกอบการ ทั้ง ผับ บาร์ นวด สปา เสริมความงาม โรงหนัง ฟิตเนส สนามชนไก่ สนามมวย สวนน้ำ ร้านเกมส์ ตลาดพระเครื่อง โต๊ะสนุ๊ก โบวลิ่ง ห้างทุกโซน สวนสาธารณะ …

Read More

5 กลุ่มอาชีพมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ รั บเงิ น 5,000 ร อ บต่ อไป

เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนนั้นยังรอคอยกันอยู่ สำหรับเงินช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท โดยข้อมูลล่าสุดรัฐบาลได้ช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น 9 ล้านคน จ่ายแล้วกว่า 3 ล้านคน ผู้มีสิทธิ 6 ล้านคน คือสถานะรอการตรวจสอบและส่งข้อมูลเพิ่มเติม รอคัดกรองซึ่งผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ รับเงิน 5,000 บาท ระบบจะส่ง SMS แจ้งให้ทราบ และจะมีการ เปิดให้ลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์ที่หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยคนกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบ อย่างเข้มงวดสำหรับ 5 กลุ่มอาชีพ ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท …

Read More

เปิดเกณฑ์ลงทะเบียนขอท บท ว นสิ ท ธิ์ รั บเงิน 5,000

มีรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการขอเข้ากระบวนการทบทวนสิทธิ์นั้น จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ทบทวนสิทธิ์ ผ่านระบบ เราไม่ทิ้งกัน ในวันที่ 20 เมษายนนี้ ซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยาก แค่ตอบคำถามว่า หากไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกร ไม่ได้เป็นนักเรียน นักศึกษา แล้วทำอาชีพอะไร อยู่ที่ไหน พร้อมระบุเบอร์โทร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งไม่ยุ่งยากเท่าการลง ทะเบียนในตอนแรกหลังจากที่ลงทะเบียนมาแล้ว จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ที่จะส่งทีมลงไป ยืนยันข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่จะขอถ่ายรูปผู้ลงทะเบียน ร้านที่ทำการค้าหรือสถานที่ทำงาน และถ่ายภาพบัตร …

Read More