ผ่านเกณฑ์ รับแล้ว10,000 เราไม่ทิ้งกัน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทางกระทรวงการคลังจะโอนเงิน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 2.6 ล้านราย ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม โดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาควบ 2 เดือน คือรอบเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม เป็นจำนวน 10,000 บาท โดยจะเริ่มโอนเงินในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 1-4 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการ โดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิมาตรการ …

Read More

เปิดลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

มาตรการที่ทางการประปานครหลวง เปิดลงทะเบียนขอคืนเงินประกันก ารใ ช้น้ำ ประเภทที่พักอาศัย R1 พร้อมเริ่มคืนเงินตั้งแต่ 15 พค นี้ เป็นต้นไป นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครห ล วง กปน เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤ ษ ภาคม 2563 เป็นต้นไป กปน. จะเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย R1 รวมถึงคอนโด ห้องเช่า …

Read More

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม

ปฏิทินของเดือนพฤษภาคมให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน วันไหนเงินเข้า ได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอะไร 1. ได้เท่าไร : วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน 2. ได้เท่าไร : ค่าเดินทาง โดยรถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รฟม.และ BTS) 500 บาท, …

Read More

แนะเกษตรกรขึ้นทะเบียน ภายใน 15 พ.ค. รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด C0VID-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการช่วยเหลือตามโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือ เยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว ถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 …

Read More

คลังเผยสาเหตุ 2.6 ล้านคน รอรับเงิน 10,000 บาท

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืนหน้ า จ่ายเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรวม 10.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ 2.6 ล้านคน จ่ายเงินให้ต้นเดือนพ.ค. คนในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน 2 เดือน คือเดือนเม.ย.และพ.ค. รวมคนละ 1 หมื่นบาท หลังจากนั้นรับในเดือน มิ.ย.อีก 1 เดือน (อีก 5000บาท ) รวม 3เดือน 15000 …

Read More

ครอบครัวเกษตรกร รับเงิน 2 เด้ง

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สำหรับครอบครัวเกษตรกร ได้รับเงิน 2 เด้ง โดยคลังให้สิทธิ ทั้ง เราไม่ทิ้งกัน-เยี ย วย าเกษตรกร แต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวลงทะเบียนเกษตรกรไว้และประกอบอาชีพอิสระ คลังจะตัดสิทธิเราไม่ทิ้งกัน ให้ไปรับเงินเยี ย วย าเกษตรกรแทน วันที่ 29 เม.ย. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืนหน้าจ่ายเงินเยียวย า 5,000 บาทว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรวม …

Read More

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เงินยังไม่เข้า

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการ 5,000 บาท หลังดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ กระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่า มีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ เนื่องจากมีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการ 5,000 บาท จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงิน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 7.5 ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 …

Read More

วิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกร

เลขา สศก.ยันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนได้ทุกกลุ่มเบื้องต้น ส่งแอพลิเคชั่นไลน์ 3 กรมตรวจส อ บ สถานะ ชี้ต้องไม่ซ้ำซ้อน ด้านกรมส่งเสริมการเกษตรเผยยอดพุ่งกว่า 3 หมื่นรายคนแห่อัพหวั่นตกขบวนชวดเงินเยียวยา คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการ เยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท รวม 10 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาท โดยก ร ะ ทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจ่ายรวม 3 เดือน …

Read More

ราคาไข่ไก่เหลือแผงละ 49 บาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาลมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงได้ส่งผลทำให้ป ร ะ ช า ช นเกิดความตื่นตระหนก เกรงว่าสินค้าอาหารจะไม่เพียงพอต่อการบริโภคทำให้มีการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะไข่ไก่สด แต่วันนี้สถา น ก าร ณ์ ได้คลี่คลายลงการซื้อขายไข่ไก่สดในต ล า ด กลับสู่ภาวะปกติ แหล่งข่าวผู้ค้าไข่ไก่ เผยว่า ไปเจอห้างแมคโคร สาขาศรีนครินทร์ ขายลดราคาไข่ไก่ จากแผงละ 89 บาท …

Read More

ติดต่อบริจาคของ แต่โดนถามกลับ

วันที่ 25 เม.ย. ที่บริเวณลานวัดจันทนาราม ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นด้านหลังร้านซุปเปอร์ห้วยกรด ซุปเปอร์การเกษตร โดย นางทุเรียน หนูวงษ์ เจ้าของร้านได้จัดเตรียมถุงใส่ ข อ ง บริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ประก อ บ ด้วยข้าวสาร แตงโม ปลากระป๋อง ฯลฯ โดยตั้งใจจะแจกเองโดยให้ชาวบ้านมารับที่บริเวณนี้ เน้นให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ กว่า …

Read More