สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม

ปฏิทินของเดือนพฤษภาคมให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน วันไหนเงินเข้า ได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอะไร 1. ได้เท่าไร : วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน 2. ได้เท่าไร : ค่าเดินทาง โดยรถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รฟม.และ BTS) 500 บาท, …

Read More

แนะเกษตรกรขึ้นทะเบียน ภายใน 15 พ.ค. รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด C0VID-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการช่วยเหลือตามโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือ เยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว ถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 …

Read More

คลังเผยสาเหตุ 2.6 ล้านคน รอรับเงิน 10,000 บาท

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืนหน้ า จ่ายเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรวม 10.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ 2.6 ล้านคน จ่ายเงินให้ต้นเดือนพ.ค. คนในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน 2 เดือน คือเดือนเม.ย.และพ.ค. รวมคนละ 1 หมื่นบาท หลังจากนั้นรับในเดือน มิ.ย.อีก 1 เดือน (อีก 5000บาท ) รวม 3เดือน 15000 …

Read More

ครอบครัวเกษตรกร รับเงิน 2 เด้ง

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สำหรับครอบครัวเกษตรกร ได้รับเงิน 2 เด้ง โดยคลังให้สิทธิ ทั้ง เราไม่ทิ้งกัน-เยี ย วย าเกษตรกร แต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวลงทะเบียนเกษตรกรไว้และประกอบอาชีพอิสระ คลังจะตัดสิทธิเราไม่ทิ้งกัน ให้ไปรับเงินเยี ย วย าเกษตรกรแทน วันที่ 29 เม.ย. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืนหน้าจ่ายเงินเยียวย า 5,000 บาทว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรวม …

Read More

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เงินยังไม่เข้า

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการ 5,000 บาท หลังดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ กระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่า มีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ เนื่องจากมีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการ 5,000 บาท จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงิน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 7.5 ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 …

Read More

วิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกร

เลขา สศก.ยันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนได้ทุกกลุ่มเบื้องต้น ส่งแอพลิเคชั่นไลน์ 3 กรมตรวจส อ บ สถานะ ชี้ต้องไม่ซ้ำซ้อน ด้านกรมส่งเสริมการเกษตรเผยยอดพุ่งกว่า 3 หมื่นรายคนแห่อัพหวั่นตกขบวนชวดเงินเยียวยา คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการ เยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท รวม 10 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาท โดยก ร ะ ทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจ่ายรวม 3 เดือน …

Read More

ราคาไข่ไก่เหลือแผงละ 49 บาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาลมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงได้ส่งผลทำให้ป ร ะ ช า ช นเกิดความตื่นตระหนก เกรงว่าสินค้าอาหารจะไม่เพียงพอต่อการบริโภคทำให้มีการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะไข่ไก่สด แต่วันนี้สถา น ก าร ณ์ ได้คลี่คลายลงการซื้อขายไข่ไก่สดในต ล า ด กลับสู่ภาวะปกติ แหล่งข่าวผู้ค้าไข่ไก่ เผยว่า ไปเจอห้างแมคโคร สาขาศรีนครินทร์ ขายลดราคาไข่ไก่ จากแผงละ 89 บาท …

Read More

พ่อแม่ชาวนา เลี้ยงลูกจนได้ดี 7 พี่น้อง เรียนได้เกียรตินิยมทุกคน

เป็นเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจเป็นอย่างดี ซึ่งเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องของพ่อแม่ที่ประกอบอาชีพทำนา ยอมทนทำงานหนักส่งลูก 7 คน ทุกคนที่เรียนในระดับชั้นปริญญาตรีนั้นมีผลการเรียนที่ดีมาก และได้จบการศึกษาด้วยบัณฑิตเกียรตินิยมทุกคนเลยทีเดียว อีกทั้งยังได้ทำงานในสาขาวิชาที่เรียนมาอีกด้วย จึงทำให้ทุกคนนั้นได้มีหน้าที่การงานที่ดีทุกคน และแน่นอนว่าลูกทุกคนก็กลับมาดูแลและทดแทนคุณพ่อแม่ เพื่อช่วยให้บั้นปลายชีวิตของพ่อกับแม่นั้นมีความสุข โดยบุตรทั้ง 8 คนนั้น ประกอบด้วย 1 นางสาวปริยกร ชินนะแสง อายุ 34 ปี จบ ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 2 นางสาวแสงระวี ชินนะแสง อายุ 33 …

Read More

ดังแค่ไหนก็ไม่ลืมตัว ไผ่ พงศธร กลับบ้านเกี่ยวข้าว หลังเสร็จงานคอนเสิร์ต

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินลูกทุ่งมากความสามารถที่น่านำไปเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่มากๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมากความสามารถอย่างหนุ่ม ไผ่ พงศธร ที่ใช้วันว่างกลับมาช่วยที่บ้านเกี่ยวข้าว ผลผลิตของครอบครัวเพื่อให้ได้ข้าวมาไว้กินได้ทั้งปี หนุ่มไผ่มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดยโสธร ถึงแม้ว่าความจริงจะโด่งดังเป็นนักร้องลูกทุ่งอยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศ แต่ก็ยังใช้ชีวิตติดดินและเรียบง่าย

Read More

ใช้ยืม ไม่ใช้ให้ทาน คืนมาบ้างก็ได้

ลูกหนี้ที่รักทั้งหลาย คุณยังจำได้หรือไม่? เวลาที่คุณเดือดร้อน จำเป็นที่จะต้องใช้เงินสักก้อน ในช่วงเวลานั้นใครหยิบยื่นเงินนั้นให้คุณ การให้เงินยืมไปนั้นก็เหมือนกับการให้ใจไป เพราะเขาอยากช่วยเหลือ ไม่อยากให้ เลยให้ยืมเงินไป > แต่พอคุณได้เงินไปแล้ว คุณเคยคิดถึงคนที่ช่วยเหลือคุณบ้างไหม? บางคนตอนมายืมสัญญาเป็นอย่างดี ว่าจะคืนเวลานี้ไม่ผิดนัดแน่นอน แต่พอถึงเวลากลับหายตัวไป ติดต่อไม่ได้ พยายามหนีหน้าไม่อยากเจอ พอทวงบ่อยๆก็กลายเป็นไม่พอใจใส่กัน ทั้งๆที่สัญญากันไว้แล้วอย่างดี ตอนมายืมแทบจะคลานเข่ามาขอ พอจะคืนเจ้าหนี้ต้องกราบงามๆเพื่อขอคืน ลูกหนี้จะรู้บ้างไหม? ว่าบางครั้งเจ้าหนี้ก็ไม่ได้มีเงินมาก แต่เขาก็อุตส่าห์ให้คุณยืม จนสุดท้ายเขาแทบจะไม่เหลือเงินในกระเป๋า เลยต้องมาขอคืนจากคุณตามที่สัญญาไว้ แต่คุณกลับไม่สนใจใยดี ไม่แคร์ว่าเขาจะเป็นยังไง ทั้งๆที่วันนั้นคุณเดือดร้อน เขายื่นมามาช่วย …

Read More