Connect with us

บทความ

ต่อให้สนิท กันมากแค่ไหน ก็ไม่ควร “ลามปาม”

ความสนิท ไม่ใช่ใบอนุญาติในการ ไม่เกรงใจกัน

ถ้าคนหนึ่งให้ความสนิท ไม่ได้ หมายความว่า มีสิทธิ์ลามปาม

ถ้าคนหนึ่งอ่อนน้อมให้ ไม่ได้ หมายความว่า เราจะมีสิทธิ์เหยียบย่ำ

ถ้าคนหนึ่งให้ความเป็นกันเอง ไม่ได้ หมายความว่า เราจะพูดอะไรก็ได้

ถ้า คนหนึ่งยิ้มให้เรา ไม่ได้ หมายความว่า เราจะหัวเราะเย าะใส่เขาได้

การที่คนๆ หนึ่งไว้วางใจเราอย่า ตีความว่า เราจะทำยังไงกับเขาก็ได้

คนทุกคนมีศักดิ์ศรีของตัวเอง ไม่มีใครจะยอมใครได้ตลอดไป

ถ้าเราชอบให้ใครปฏิบัติกับเราอย่างไร จงปฏิบัติกับเขาอย่างนั้น

ถ้าเราไม่ชอบให้ใครปฏิบัติกับเราอย่างไร ก็จงอย่าปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นเช่นกัน

คำโบราณกล่าวเอาไว้ว่า ชนะอย่าจองหอง ล้มเหลวอย่าห่อเหี่ยว

เป็นคำเตือนที่คนรุ่นก่อนฝากไว้ให้คิด คำกล่าวนี้บอกแก่คนรุ่นหลังว่า

แค่ความสำเร็จเพียงเล็กน้อย ก็เย่อหยิ่งจองหองจนมองไม่เห็นหัวใครๆ

เพราะ อาจมีคนที่สำเร็จ มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนมากกว่าเรา

และ อย่าเป็นเพราะล้มเหลวเพียงครั้งคราว ก็ดับไฟทั้งโลกให้มืดมิด

เพราะ ในช่วงชีวิตเรายังต้องเจอกับความล้มเหลวอีกมาก

เก่งได้ แต่ จงอย่ากร่าง แม้ด้อยจงอย่าต่ำต้อยในคุณธรรม

เพราะ ต่อให้เป็นผู้อยู่ในระดับสูงก็อาจมีปัญญาในระดับล่าง

ส่วนผู้อยู่ในระดับล่างอาจมีปัญญาระดับสูงก็เป็นได้

สวนด อ กไม้ สวยงามเพราะหลากพฤกษา

ใช่งามเพราะด อ กเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น

คนเราก็เช่นกัน หากคุณเก่งจงช่วยพยุงอย่าเหยียบย่ำ

หากคุณด้อยจงคอยหนุนอย่าขวางลำ พึงเกื้อกูล พึงค้ำจุน พึงหนุนนำ

ที่มา นุสนธิ์บุคส์

More in บทความ