Connect with us

ข่าว

อัปเดตเงื่อนไข คลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ผ่อนเดือนละ 500 เช็กสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ถือเป็นข่าวดีของลูกหนี้ที่มีหนี้สินค้างชำระ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท หรือ SAM จัดทำโครงการ “คลินิกแก้หนี้” เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชนทั่วไปอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายราย ให้มีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้น ไม่กลายเป็นหนี้เสียค้างชำระดังเช่นปัจจุบัน

ทั้งนี้ ล่าสุดในปี 2562 ก็ได้มีการเดินหน้าโครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 แล้ว โดยปรับเงื่อนไขบางอย่างให้ครอบคลุมลูกหนี้มากขึ้น กระปุกดอทคอม จึงนำข้อมูลและรายละเอียดมาแจกแจงให้ทราบกัน และจะได้ตรวจสอบด้วยว่าเรามีสิทธิ์เข้าโครงการนี้ด้วยหรือไม่

คลินิกแก้หนี้ คืออะไร เริ่มเมื่อไร

คลินิกแก้หนี้ หรือ “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน” เป็นนโยบายของภาครัฐที่มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนรายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งให้มีโอกาสปลดหนี้ โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) หรือ SAM เป็นตัวกลางในการปรับโครงสร้างหนี้ ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายให้ได้ข้อยุติในคราวเดียว เหมือนกับ One Stop Service ที่ลูกหนี้แค่มาเจรจาที่คลินิกแก้หนี้ที่เดียวก็เหมือนกับได้ติดต่อกับเจ้าหนี้ทุกราย เรียกได้ว่า “หนี้บัตรทบ จบที่เดียว”

โครงการเริ่มต้นระยะแรกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ปัจจุบันมีจำนวนคนเข้าร่วมแล้ว 44,600 ราย และดำเนินการเรื่อยมาถึงระยะที่ 2 แล้ว โดยปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาการชำระหนี้ให้ยืดหยุ่น ง่าย สอดคล้องกับสถานะลูกหนี้แต่ละรายมากขึ้น ที่สำคัญได้ขยายให้ครอบคลุมทั้งหนี้ของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มผู้ประกอบการ non-bank อีกด้วย ซึ่งลูกหนี้ของ non-bank จะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

สำหรับการช่วยเหลือ จะเน้นกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหนี้กับธนาคารหลายแห่งก่อน เพราะพบว่ากลุ่มนี้มีแนวโน้มหนี้เพิ่มขึ้น ให้ลูกหนี้จะผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งปรับอัตราดอกเบี้ยลงจากเดิมที่เคยจ่ายประมาณ 20-25% จะเหลือเพียง 4-7% ตามช่วงรายได้ ทำให้ผ่อนต่อเดือน 500-1,000 บาทเท่านั้น

สินเชื่อประเภทไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการได้

ต้องเป็นหนี้ส่วนบุคคล เช่น หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน กับธนาคาร หรือ non-bank ที่ร่วมโครงการตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องเป็นหนี้ที่ไม่ได้ชำระหรือไม่ได้ชำระขั้นต่ำเป็นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 90 วัน และเป็นหนี้เสียก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562

มียอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยสามารถนำยอดหนี้บัตรเครดิตเฉพาะบัตรที่เป็นหนี้เสียทุกใบมาเข้าร่วมโครงการได้

หนี้นอกระบบจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

ภาพจาก คลิกนิกแก้หนี้

ธนาคารและ non-bank อะไรบ้างเข้าร่วมคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2

มีธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 16 ธนาคาร ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารธนชาต

ธนาคารทิสโก้

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารธนชาต

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์

ธนาคารแห่งประเทศจีน

ธนาคารไอซีบีซี

นอกจากนี้ คลิกนิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 จะมีผู้ประกอบการ non-bank ทั้งหมด 19 ราย เข้าร่วมด้วย ดังนี้

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : จี แคปปิตอล

บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด : เจ มันนี่

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด : บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด : ซัมมิท แคปปิตอล

บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง จากัด : สินเชื่อซิตี้คอร์ป

เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด : บัตรเทสโก้

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : นครหลวง แคปปิตอล

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : เคทีซี

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด : บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด : พรอมิส

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : เมืองไทย แคปปิตอล

บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) : แมคคาเล กรุ๊พ

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) : ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด : กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) : บัตรอิออน

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด มหาชน : ยูเมะพลัส

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) : เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง

บริษัท ไอทีทีพี จำกัด : สินเชื่อ ไอทีทีพี

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) : เอ มันนี่

คลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ใครมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้

ลูกหนี้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

เป็นบุคคลธรรมดา

มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ประจำก็ได้

ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี (ต้องไม่เกินตลอดอายุที่อยู่ในโครงการ)

มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ค้างชำระเกิน 3 เดือน (90 วัน) กับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562

ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องดำเนินคดี หรือ ถูกฟ้องดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษา

ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บสส. โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ รวมถึงการวิเคราะห์ รายได้ รายจ่าย แล้วมีเงินสดคงเหลือเพียงพอในการผ่อนชำระตามเงื่อนไข

ภาพจาก คลิกนิกแก้หนี้

เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

ลูกหนี้ต้องไม่ก่อหนี้ใหม่เพิ่มในระยะเวลา 5 ปี

พร้อมเรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินที่ดี

เสียดอกเบี้ยเฉลี่ย 4-7% ต่อปี (ตามช่วงรายได้) ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

อัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระตามช่วงรายได้

ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 4%

ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000–50,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 5%

ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 50,000–100,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 6%

ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 7%

ตัวอย่างการคำนวณผ่อนชำระเบื้องต้น หากเป็นการผ่อนชำระ 10 ปี (120 งวด) ที่อัตราดอกเบี้ย 4%

ยอดหนี้ 50,000 บาท : ผ่อนชำระขั้นต่ำเดือนละ 583 บาท

ยอดหนี้ 100,000 บาท : ผ่อนชำระขั้นต่ำเดือนละ 1,167 บาท

สามารถคำนวณการผ่อนชำระเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ที่ debtclinicbysam.com

ภาพจาก คลิกนิกแก้หนี้

สมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ที่ไหน

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ 4 ช่องทางคือ

1. ทางเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ www.debtclinicbysam.com

2. ติดต่อที่สำนักงานโครงการ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ติดต่อที่ สาขาของ บสส. 4 สาขา

สาขาสุราษฎร์ธานี 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

สาขาขอนแก่น 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สาขาพิษณุโลก 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

สาขาเชียงใหม่ 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

4. ทาง Call Center 02-610-2266 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ Call Center (โทร. ติดต่อ) 02-610-2266

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)

ขั้นตอนที่ 3 : รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ เพื่อนัดหมาย วัน เวลา เข้าพบที่สำนักงาน (โดยปกติจะติดต่อกลับไม่เกิน 1 วันทำการ แต่หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ ให้โทร. มาสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02-610-2266)

ขั้นตอนที่ 4 : จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 5 : พบเจ้าหน้าที่โครงการที่สำนักงานโครงการ เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้

ขั้นตอนที่ 6 : เจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมาย เพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อได้รับการยืนยันจากธนาคารเจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

4. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร

5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน

6. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

7. บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)

8. ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)

9. หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ

10. ใบแจ้งหนี้/เอกสารแสดงความเป็นหนี้

สามารถตรวจสอบตัวอย่างเอกสารได้ที่ debtclinicbysam.com

ตรวจสอบเครดิตบูโรได้อย่างไร

สามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได้ที่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ธนาคารพาณิชย์ บริการโทรศัพท์มือถือ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยมีค่าธรรมเนียมครั้งละไม่เกิน 150 บาท นอกจากนี้ หากมาตรวจสอบที่สำนักงาน บสส. เพื่อร่วมโครงการคลีนิกแก้หนี้ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม&

สำหรับใครที่ต้องการตรวจเครดิตบูโร เพื่อร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ทางสำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้ อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เปิดให้ตรวจสิทธิ์ฟรี ได้ในวันวันเสาร์ที่ 11, 18 และ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.00 น.

ทำความรู้จัก เครดิตบูโร คืออะไร เช็กได้ที่ไหน

ภาพจาก ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

ประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับจากโครงการคลินิกแก้หนี้

ไม่ถูกทวงถามหนี้จากเจ้าหนี้หลายราย

ลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือน เพราะชำระเฉพาะเงินต้นค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราผ่อนปรนไม่เกิน 7% ตามช่วงรายได้ ระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน 10 ปี

เป็นการรวมหนี้ และผ่อนชำระในที่เดียว

รู้จักวางแผนทางการเงินที่ดี

ภาพจาก คลิกนิกแก้หนี้

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่างวดให้ตรงตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และไม่สามารถก่อหนี้ใหม่ได้ภายใน 5 ปี ซึ่งหากผิดสัญญาจะมีผลให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลง และต้องออกจากโครงการ หากใครสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ Call Center (โทร. ติดต่อ) 02-610-2266

ขอบคุณ คลินิกแก้หนี้, ธนาคารแห่งประเทศไทย

เรียบเรียงโดย admingreeklikeme.news

More in ข่าว