เช็คสถานะเงินเข้า 5 พ.ค. จำนวน 10,000 บาท

กระทรวงการคลังจะเริ่มโอนเงินเยี ยวย า 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 2.6 ล้านราย ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “เราไ ม่ทิ้งกัน” ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพ ฤ ษ ภ า ค ม

โดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวย าควบ 2 เดือน คือ รอบเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ทั้งนี้จะเริ่มโอนเงินเยียวย าในวันที่ 5 พ.ค. เนื่องจากวันที่ 1-4 พ.ค. เป็นวันหยุดราชการ

คนที่ยังรอผลรับสิทธิ์ จะสามารถเช็กผ่านเว็บทั้ง ตรวจสอ บ ส ถ าน ะ, ยื่นทบทวนสิทธิ์, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านเว็บไซต์ เราไ ม่ทิ้งกัน เท่านั้น

1.) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ”

แล้วรออย่างน้อย 2-5 วัน เพื่อเช็กการเปลี่ยงแปลง

2.) รอการโอนเงิน ควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชี

เนื่องจากบางรายยอดเงินจะเข้าก่อนแล้วจึงค่อยมี SMS ตามมาทีหลังล่าสุด ทางกระทรวงการคลัง จะโอนเงินเยี ยวย า ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 2.6 ล้านราย รับ 5,000 บาท

ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม โดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวย าควบ 2 เดือน คือรอบเดือน เมษายน และ เดือนพฤษภาคม เป็นจำนวน 10,000 บาท โดยจะเริ่มมีการโอนเงินเยี ยวย า

ใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 1-4 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการ

ที่มา thairath , มติชน , www.kiddpan.com